Lyside - raps med hvide blomster

Raps med hvide blomster ! Glem alt om kedelige ensartede gule rapsmarker. Vi har i al beskedenhed den eneste vårraps mark i DK med hvide blomster. Det er en ny raps-sort, der hedder Lyside. Lys ide!
 
Planteforædleren syntes han fik en lys ide, ikke alene fordi blomsterne er hvide. Olien i Lyside-raps har en olie-sammensætning, der gør den til fremtidens olie til medicinske og kosmetiske formål. Et mangeårigt kendskab til DLF, Danske Landboforeningers Frøavl, verdens største og førende af sin art, og ikke mindst DLFs avlschef Peter Krog Meyer, gjorde, at jeg fik den tilbudt i fremavl.
 
 
Der er tale om 1.generations certificeret rapsfrø og vort beskedne areal er som sagt det første og eneste i DK. Kontrakten med DLF er meget streng for at avlen kan godkendes som udsæd i næste generation. Det har blandt andet betydet, at vi har håndluget alle agerkålsplanter, hvor frøforurening er fatal. Skel og rabatter er slået eller fræset for at undgå krydsbestøvning og forurening med ukrudtsfrø. Og sådan kunne vi blive ved…..der er godt nok meget arbejde når man avler 1.generations frø ! Vi skal ikke begynde at tælle timer eller timeløn – alene forsøget på at få avlen godkendt vil få de fleste til at løbe skrigende bort !
 
Men nu er vor Lys-ide i begyndende blomstring og naboens bier sværmer uafbrudt. Det ser oven i købet ud til at vi får perfekte blomstrings-forhold de nærmeste dage med høj sol og varme ! Dette skrives efter at solen er gået ned på årets længste dag, den 21. Juni. Her til aften blev jeg færdig med at slå det sidste skel med buskrydderen. Så skal græs og ukrudt tørre og brændes. Der er også lige 400 meter overvintret vinterraps på naboens mark der skal slås og brændes for at undgå enhver risiko for krydsbestøvning. Så er det bare at håbe på, at der ikke er nogen haver i nærheden med kål eller andre korsblomstrede afgrøder, der kan krydses med Lysiden. Det første blomsterbed med gule korsbl. sommerblomster er opdaget og ryddet !
 
Men den lyse ide var tæt på slet ikke at blive til noget. For det første har jorden så godt som ligget brak i en årrække og var – er – frygteligt ukrudtsforurenet. Dertil kommer, at der i princippet ikke må anvendes pesticider, idet jorden tilhører Århus Kommune. Vi fik dog tilladelse til at sprøjte mod flyvehavre med Focus Ultra – og det slår også kvik-senegræsset ihjel ! Den meget svære lerjord blev pløjet i 35 cm`s dybde den 19. december 2008. Det slår ikke ukrudtet helt ihjel, men det fik en slem forskrækkelse. Allerede den 24. marts kunne vi harve jorden første gang, og vi jævnede og jævnede furerne efter den voldsomme pløjning. Vi lavede altså ”falsk såbed” for at få så meget frøukrudt til at spire som muligt. Det lykkedes også – vi harvede op den 9. april og slog rigtig meget ihjel, bla. langt det meste agerkål. Gødningen blev nedfældet. NS 27-9, 140 N per ha – til ære for de agronomisk kyndige. Hanne tromlede efter nedfældningen og rapsen blev sået den 11. april i kraftig nattefugtighed mellem kl. 4.30 og 9. Om morgenen, vel at mærke. Altså lige efter bogen ! Udsædsmængden var 8,3 kg per ha., 92 pct. spireevne, 4,4 gram tusindskornvægt, ubejdset. Så begyndte ulykkerne. Først blev frøene ædt af raps-jordlopper i store pletter. Man kunne simpelthen finde de tomme udhulede frø-skaller i så-rillen. Aldrig mere ubejdset frø – uanset hvad økologerne siger !! Derefter fik vi vel maks. 2 mm regn de næste fem uger og solen bare bagte jorden i hele maj og begyndelsen af juni. Et ægte mirakel at der overhovedet – med forsinkelse – kom spæde spirer, der også satte pæne kimblade. Men godt så det bestemt ikke ud. En overgang var jeg sikker på, at der stort set ikke blev rapsplanter i op imod halvdelen af markerne og i desperation håndsåede jeg det overskydende frø i pletterne som alternativ til at så om. – I dag kan vi se, at det var en rigtig beslutning at have is i maven, men det var bestemt ikke indlysende dengang. 
 
Generelt er det nødvendigt at have nerver af stål, hvis man vil dyrke vårraps. Der sker ikke ret meget de første seks uger, og det kan være forbandet svært at bedømme udfaldet. Heldigvis var min specialitet på maskinstationen i Nordsjælland mens jeg læste, at skårlægge vårraps. Så jeg har set rigtig mange rapsmarker i høst – men ikke lagt dem an ! Vårraps kan næsten ikke få for meget regn, og heldigvis kom der regn fra først i juni og jævnt videre frem. Et lokalt skybrud med store hagl, der dækkede planterne med et hvidt ”snelag” i et par timer, slog store huller i de stakkels rapsplanter på 4-6 blads stadiet. Men også det overlevede de – og væden var velkommen. Derefter er regnen faktisk kommet i passende mængder, og den 11-12. juni kom der godt 40 mm. Altså ikke meget i forhold til rekordregnen i Nordsjælland på over 150 mm, men lige tilpas til at sikre en god strækningsvækst. Bevares, der er stadig store huller i den lyse ide, men i forhold til jordens tilstand og den - mildt sagt - ugunstige start, så ser det hæderligt ud lige nu. Det glæder vi os over og det er da herligt, at vi for en gangs skyld har udsigt til en fin Skt. Hans aften med varme og tørvejr. Så prøver vi at glemme, hvad der kan ske, hvis vi får tørke fra nu af og til høst, hvis glimmerbøsserne var for hårde ved de første blomsterstande, hvis knoldbægersvamp inficerer med flere sporer end tilladt, hvis phoma får planterne til at vælte, hvis det regner i 14 dage når rapsen er skårlagt, hvis og hvis og hvis……
 
Vi glæder os også over en helt usædvanlig flot havre-forsøgsmark, godt udbytte af og meget besvær med de tidlige kartofler. Sorter: Solist og Friesländer, forspiret fra 2. februar. Plastdækning er en ægte udfordring uden de dyre specialmaskiner ”de professionelle” har. ( Vi fik nye kartofler 23. april og leverede for alvor fra omkring den 10. maj – et godt stykke tid før Samsø kartoflerne var på markedet.) Og kartoffelsalget går stadig godt, nu af special- og delikatesse-sorterne. Hamlet, Ballerina og – senere – Exquisa. Til sidst Hansa, Folva og King Edward. Mon ikke der skal plantes jordbær efter kartoflerne ??
 
Lysiden høstes 23.08.
 
Brian J. Haure | DK - 8270 Højbjerg  | Tlf.: 2884 5094 | brianhaure@hotmail.com