Landbrug / Jelshøj Kartofler

Årets gang for en kartoffelavler
Dybdepløjning i december
Harvning og tromling i påsken.
 
Så er såbedet gjort klar på Jelshøjs sydlige skråninger.
 
 
Kartoflerne har været sat til forspiring og er klar til at lægge.
 
Kartoflerne lægges nænsomt med hånd.
 
Kartoffelrækkerne tildækkes med plast, så der holdes på varme og fugt.
 
Og så er kartoffelbonden klar til håndopgravning af kartoflerne. Og pasning af den omkringliggende jord. Flere gange i løbet af sommeren, sættes der igen kartofler, så der er friskopgravede kartofler hele sæsonen.
Brian J. Haure | DK - 8270 Højbjerg  | Tlf.: 2884 5094 | brianhaure@hotmail.com