Kuhn Moduliner 6 m såsæt

Baltic Highlights: BeslutINFO Maskininvest
 
 
Duelighedsprøven for Kuhn Moduliner seks-meter såsæt:
 
Gennemtænkt grundkonstruktion, generende børnesygdomme
 
En nyhed fra et velrenommeret mærke som Kuhn nyder stor forhåndstillid hos kunderne. En tillid, det nye seks-meter Moduliner såsæt indfrier, når det gælder arbejdsfunktioner og konstruktions-princip. Derimod ser det mere broget ud, når der fokuseres på råstyrke, holdbarhed og rettidig omhu.
 
Redaktion: Brian J. Haure
 
Når Kuhn´s konstruktører sidder bag skærmen, tænker de sig godt om.
Både når det gælder nytænkning og forbedring af andres ideer.
 
Parallelogram-princippet er således anvendt til ophængning af såvel skive-skær såmaskinen som de to tre-meters rotorharver. I begge tilfælde byder princippet på afgørende fordele.
 
Når det gælder konstant sådybde, er der da heller ingen torne i buketten: ”Fremspiringen er imponerende ensartet, selv på meget svær jord”, siger godsejer Svend Nymann, Sædingegård ved Rødby på Lolland.
 
På Sædingegård har man sået ca. 800 ha med Modulineren – og det er ikke kun på landets bedste lerjord, som de fleste for det meste forbinder med den lollandske bonitet.På Sædingegård har man også let og uensartet jord inddiget fra den tidligere Rødby Fjord.
 
”Selv ude på fjorden har Modulineren udført et flot såarbejde”, konstaterer Svend Nymann.
 
Under efterårets demo-karavane har mange givet udtryk for, at Kuhn har ”hugget” parallelogram-princippet fra Lemken. Det er nu ikke helt rigtigt – på langt sværere maskiner til direkte såning har Kuhn anvendt det i en årrække. Men det er såmaskiner, der ikke har været markedsført i Danmark.
 
”Parallel er her lig med fin balance. Det viser sig ved hævet rotorharve og såsæt, når tanken er på vej mod tømt”, siger godsejer Jens Wibholm, Binnitze Hovedgård ved Maribo , der indtil videre har sået 1200 ha med Modulineren. Han har haft lejlighed til at prøve Horsch`s seks-meter sæt – og det var ingen behagelig oplevelse i samme situation, især på vejen.
 
”Den var ved at løfte bagenden på traktoren og det huggede grimt i hele ekvipagen”.
Det hører med til den oplevelse, at det ikke er sådan lige at løfte John Deeres top-trak bagi.
 
Afløser Väderstad
 
Svend Nymann og Jens Wibholm er fælles om at Modulineren afløser en fire meter Väderstad Rapid. Fælles-erfaringen er rimelig tilfredshed med Rapid´en – men også, at den er ikke er helt velegnet til forholdene på Lolland.
Sen såning efter sukkerroer er blot en af årsagerne, men generelt handler det om den svære jord.
 
Derimod kan det ikke diskuteres, at Väderstad og Kuhn har en vigtig detalje til fælles. Den valgte stålkvalitet til en kritisk sliddel som skiveskærene er ens med et Brinell-indeks på 55 – ikke som lejestål naturligvis, men i den helt rigtige ende af skalaen.
 
Hvor stor en udskrivning fornyelse af skiver og rotor-tænder er, var et tilbagevendende emne under demo-turen. Erfaringerne fra forskellige mærker og jordforhold går fra ”skrækkeligt dyrt” til ”rimeligt".
Fakta hos Jens Wibholm – der selv kører – er, at der er skiftet rotortænder svarende til 600 ha per sæt. Et skift koster 10.000 kr.
 
 ”Ganske rimeligt”, mener han.
 
Efter de første 800 ha på Sædingegård er der - meget imponerende - endnu kun skiftet tænder på efterharven. Begge Kuhn-pionerer er i øvrigt enige om at de standardmonterede lige skiveskær er at foretrække frem for buede.
 
Nok kan man køre noget hurtigere med Väderstad Rapid end de 8-9 km i timeren Modulineren trækkes over Lollands stepper med – alligevel er de ca. 4,5 ha/t, displayet viser på Binnitze´s Kuhn i gennemsnit for de 1200 ha, en velkommen udvidelse af kapaciteten.
 
På Sædingegård er der påbygget både udstyr til nedfældning af flydende gødning og en pneumatisk frøsåmaskine. Begge dele har stort set ikke voldt problemer.
 
Revner uden kroner
 
Pionererne er rørende enige om, at købsprisen var et klart udtryk for, at Kuhn VIL have maskiner ud og køre.
 
Selvom Svend Nymann betegner prisen som ”et rent kanon-tilbud”, var den ikke eneste kriterie. Både Horsch, Lemken og Amazone var inde i billedet. Ikke mindst Amazone, der repræsenteres af de stærke Mertz-forretninger på Sydhavsøerne.
 
”Imidlertid fandt jeg Amazone Cirrus noget stor og klodset – og så afgjorde prisen resten”, siger Svend Nymann.
 
Efter købet har begge pionerer haft flere problemer end forventet af en Kuhn. Fælles er, at selve så-enheden er skiftet. Konstruktionen var simpelthen for svag.
 
Værre er det gået for Jens Wibholm.
 
 ”Lige nu står vi overfor et møde med Kuhn og MI om ændringer og udskiftninger. Vi må konstatere, at rotorharverne formentlig skal skiftes på grund af revner i godset. Lejerne er smadret i pakvalserne – på trods af en såkaldt livstidsgaranti. Om Kuhn vil ændre blæser-konstruktionen ved jeg ikke. Men fakta er, at den ikke leverer omdrejninger nok - den kan simpelthen ikke udnytte olien på grund af en flow-fejl”.
 
Til overflod havde Jens Wibholm også en frustrerende oplevelse, da den nye så-sektion skulle leveres.
 
”Det skete først 7.september - samme dag som vi skulle begynde at så. Og den kom kun frem efter pres fra vor forhandler, Otto Jensen. Siden forårssåningen er der gået mere end fire måneder, men der skete intet".
 
Det store plaster på såret lige nu er dog udsigten til at problemerne, ifølge tilsagn fra Kuhn og MI, ikke skal koste pionererne noget. Bortset fra ærgrelser. 
 
 
Fotos: Hanne Mikkelsen
 
MF 8690 fra Jøla Maskincenter i Brædstrup foran Kuhn Moduliner 6-meter såsæt 
 
 
Erfaringerne viser, at kapaciteten i snit er omkring 4,5 ha i timen ved en hastighed på
8 - 9 km/t
 
 
Så går det fremad
 
 
 
Kuhn-ekspert Henrik Kobæk, MI, gennemgår Modulineren                                   
 
 
 
Demo-pilot Christian Korsholm, Jøla Maskincenter, koncentreret om opgaven
 
 
 
Parallelogram-ophænget og de lige ruller bedømtes meget positivt
 
 
 
Modulineren i transportstilling. Sættet er 9 meter langt
 
 
Brian J. Haure | DK - 8270 Højbjerg  | Tlf.: 2884 5094 | brianhaure@hotmail.com